Bijgewerkt op 29 Nov 2021

 

Kringmaaltijd KGRWV UITGESTELD zie activiteiten

Ontwerp wijziging statuten / intern reglement zie laatste nieuws

Trg Tir FDD 2021 / 2022 zie activiteiten

Lidgeld zie lidmaatschap

 

KGRWV

Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w.

Traditiedrager van de Kringen Reserveofficieren van

 

Contact: secretariaat@grwv.be