Bijgewerkt op 2 Dec 2023

 

Kringmaaltijd KGRWV op 02 Dec 23 zie activiteiten

 

KGRWV

Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w.

Traditiedrager van de Kringen Reserveofficieren van

 

Contact: secretariaat@grwv.be