Bijgewerkt op 23 Okt 2021

 

Barlett day zie activiteiten NU inschrijven

Trg Tir FDD 2021 zie activiteiten

Lidgeld zie lidmaatschap

 

KGRWV

Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w.

Traditiedrager van de Kringen Reserveofficieren van

 

Contact: secretariaat@grwv.be