Bijgewerkt op 12 Dec 2019

 

Resinfo 4 zie ResInfo

AV KGRWV 03 Feb 2020

Tir FDD 2020 zie activiteiten

 

KGRWV

Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w.

Traditiedrager van de Kringen Reserveofficieren van

 

Contact: secretariaat@grwv.be