Bijgewerkt op 08 Jan 2020 ..............Gelukkig Nieuwjaar ..........................

 

Overlijden Henrica, echtgenote wijlen ere LtKol Ampe zie familiaal nieuws

Lidgeld 2020 zie lidmaatschap

AV KGRWV zie activiteiten

Nieuwjaarsreceptie KGRWV zie activiteiten

Tir FDD 2020 zie activiteiten

 

KGRWV

Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w.

Traditiedrager van de Kringen Reserveofficieren van

 

Contact: secretariaat@grwv.be