RAAD VAN BESTUUR

........

Voorzitter &

Ondervoorzitter

regio Brugge

LtKol PATTYN Peter

Tel : 059 23 57 47

peter@bnip.be

Sectretaris Tak 1

 

Cdt LARIDON Nico

0477 50 96 28

nico.laridon@skynet.be

Penningmeester Tak 4

Maj VERHELST Ignace

051 31 77 54 Fax 0475 48 81 60

info@ikbv.be

Tak 2 webmaster

 

 

 

Versterking Tak 2 ResInfo

Adjt Chef DEVLIEGHE Didier

0471 95 19 42

didier.d1@telenet.be

 

 

Tak 3

 

 

 

 

 

 

 

Versterking Tak 3 Tir

Lt Kol BEYTS Marc

0494 69 34 79

marc_beyts@hotmail.com

 

Adjt Chef DEVLIEGHE Didier

0471 95 19 42

didier.d1@telenet.be

 

Ere Adjt POSSENIER Gilbert

Ere Adjt Aspeslagh Roland

Tak 5

Cdt DEMUNTER Philip

0477 64 09 52

philip.demunter@telenet.be

Ondervoorzitter

regio leper

Ere LtKol DECLERCQ René

057 36 45 15

rene.declercq@telenet.be

Ondervoorzitters

regio Westhoek

Ere Kol LYCKE André

058 23 49 09

andre.lycke@scarlet.be

 

Cdt WAEYAERT Mario

0475 60 17 14

mario.waeyaert@scarlet.be

Ondervoorzitters

regio Kortrijk

Ere Lt Kol VAN CRAEN Jan

0478 88 27 62

jan.vancraen@skynet.be

 

1SgtChef KESTELOOT Nick

0472 02 75 29

nick.kesteloot@telenet.be

 

 

RAAD VAN EER

Voorzitter

Leden :

Ere Cdt LANNOO René (059 70 62 84 - 0473 70 79 82 - lannoorene@hotmail.com)

Ere Cdt DALED Jozef (050 38 18 82 - 0499 74 10 30 - jozef.daled@telenet.be)

Ere Adjt POSSENIER Gilbert (0477 91 32 17 - gilbert.possenier@telenet.be)

Hoe lid worden

Het lidmaatschap is voorbehouden voor reservemilitairen en gewezen reservemilitairen.De raad van bestuur kan evenwel  ook andere personen tot de vereniging toelaten. Het lidmaatschap is pas definitief na betaling van het lidgeld EN aanvaarding door de Raad van Bestuur.

Lidgeld 2021 voor nieuwe leden van de Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen bedraagd € 25,00

en is te storten op rekeningnummer IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.

Lidgeld 2021 voor leden die lidgeld 2020 betaald hebben

Statuten GRWV

Huishoudelijk reglement KGRWV