Bijgewerkt op 21 Mei 2022

 

07 Jun 22: BAV KGRWV zie activiteiten

Overlijden vader Beyts Marc zie familiaal nieuws

Lidgeld 2022 zie lidmaatschap

Activiteiten 2022 zie activiteiten

 

 

KGRWV

Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w.

Traditiedrager van de Kringen Reserveofficieren van

 

Contact: secretariaat@grwv.be