Bijgewerkt op 21 Mei 2024 ...inschrijven familiedag, nu doen...

 

Familiedag 15 Jun 24 zie activiteiten

Nieuwe website reserve: http://www.thebelgianreserve.be/

Lidgeld 2024 zie lidmaatschap / bestuur

Programma plechtigheden regio Brugge zie activiteiten

 

KGRWV

Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w.

Traditiedrager van de Kringen Reserveofficieren van

 

Contact: secretariaat@grwv.be