Bijgewerkt op 12 Jun 2024

Ere LtKol Jan VAN CRAEN is de nieuwe Voorzitter KGRWV proficiat

LtKol Marc BEYTS is dan de nieuwe Voorzitter KNVRO proficiat

Familiedag 15 Jun 24 zie activiteiten

Nieuwe website reserve: http://www.thebelgianreserve.be/

Lidgeld 2024 zie lidmaatschap / bestuur

 

KGRWV

Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen v.z.w.

Traditiedrager van de Kringen Reserveofficieren van

 

Contact: secretariaat@grwv.be