Hoe lid worden

Het lidmaatschap is voorbehouden voor reservemilitairen en gewezen reservemilitairen.De raad van bestuur kan evenwel  ook andere personen tot de vereniging toelaten. Het lidmaatschap is pas definitief na betaling van het lidgeld EN aanvaarding door de Raad van Bestuur.

Lidgeld 2024 van de Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen bedraagd € 25,00

en is te storten op rekeningnummer IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.

Statuten GRWV nieuwe werd goedgekeurd op BAV 07 Jun 2022

Intern reglement KGRWV nieuwe werd goedgekeurd op 21 Okt 2021