RAAD VAN BESTUUR foto nieuw bestuur volgt later

........

Voorzitter &

Ondervoorzitter

regio Brugge

LtKol PATTYN Peter

 

Sectretaris Tak 1 &

Ondervoorzitter

regio leper

Ere LtKol DECLERCQ René

 

Penningmeester Tak 4

Maj VERHELST Ignace

Tak 2 webmaster

Adjt majoor DEVLIEGHE Didier

 

Tak 3

 

Versterking Tak 3 Tir FDD

Lt Kol BEYTS Marc

 

Ere Adjt POSSENIER Gilbert

Ere Adjt Aspeslagh Roland

Tak 5

Cdt WAEYAERT Mario

Cdt DEMUNTER Philip

 

Ondervoorzitter

regio Westhoek

Ere Kol LYCKE André

Ondervoorzitter

regio Kortrijk

Ere Lt Kol VAN CRAEN Jan

 

Contact: secretariaat@grwv.be

 

RAAD VAN EER (on hold)

Voorzitter

Leden :

 

Hoe lid worden

Het lidmaatschap is voorbehouden voor reservemilitairen en gewezen reservemilitairen.De raad van bestuur kan evenwel  ook andere personen tot de vereniging toelaten. Het lidmaatschap is pas definitief na betaling van het lidgeld EN aanvaarding door de Raad van Bestuur.

Lidgeld 2024 van de Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen bedraagd € 25,00

en is te storten op rekeningnummer IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.

Statuten GRWV nieuwe werd goedgekeurd op BAV 07 Jun 2022

Intern reglement KGRWV nieuwe werd goedgekeurd op 21 Okt 2021