RAAD VAN BESTUUR foto nieuw bestuur volgt later

........

Voorzitter &

Ondervoorzitter

regio Brugge

LtKol PATTYN Peter

Tel : 059 23 57 47

peter@bnip.be

Sectretaris Tak 1 &

Ondervoorzitter

regio leper

Ere LtKol DECLERCQ René

057 36 45 15

rene.declercq@telenet.be

Penningmeester Tak 4

Maj VERHELST Ignace

051 31 77 54 Fax 0475 48 81 60

info@ikbv.be

Tak 2 webmaster

Adjt Chef DEVLIEGHE Didier

0471 95 19 42

didier.d1@telenet.be

Tak 3

 

 

 

Versterking Tak 3 Tir FDD

Lt Kol BEYTS Marc

0494 69 34 79

marc_beyts@hotmail.com

 

Ere Adjt POSSENIER Gilbert

Ere Adjt Aspeslagh Roland

Tak 5

Cdt WAEYAERT Mario

0475 60 17 14

mario.waeyaert@scarlet.be

Cdt DEMUNTER Philip

0477 64 09 52

philip.demunter@telenet.be

 

Ondervoorzitter

regio Westhoek

Ere Kol LYCKE André

058 23 49 09

andrelycke@telenet.be

Ondervoorzitter

regio Kortrijk

Ere Lt Kol VAN CRAEN Jan

0478 88 27 62

jan.vancraen@skynet.be

 

 

RAAD VAN EER (on hold)

Voorzitter

Leden :

 

Hoe lid worden

Het lidmaatschap is voorbehouden voor reservemilitairen en gewezen reservemilitairen.De raad van bestuur kan evenwel  ook andere personen tot de vereniging toelaten. Het lidmaatschap is pas definitief na betaling van het lidgeld EN aanvaarding door de Raad van Bestuur.

Lidgeld 2022 van de Koninklijke Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen bedraagd € 25,00

en is te storten op rekeningnummer IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.

Statuten GRWV worden gewijzigd, later meer

Huishoudelijk reglement KGRWV wordt gewijzigd, later meer